Wydałem książkę - Programowanie z Górskim: Junior Python Developer

Bycie PROGRAMISTĄ 40K JEST MOŻLIWE, tu znajdziesz pierwsze kroki i historię jak ja tego dokonałem w 5 lat. Ta książka to nietypowy podręcznik dla osób chcących zgłębić tajniki Pythona i tego, jak zdobyć pierwszą pracę w IT jako junior, samouk. To 256 stron wypełnionych wiedzą i doświadczeniem.2022-11-28

Plik README - co powinien zawierać i jak wyglądać

Jest jedna rzecz, którą każdy porządny projekt powinien zawierać. Plik README. Dobrze napisany, czytelny i obszerny plik README jest podstawową formą dokumentacji dla każdego projektu, zawierającą elementarne informacje o samym projekcie, ale moim zdaniem nie tylko. Dobrze napisany plik README powinien zawierać nieco więcej. Co dokładnie? Już opisuję.

Technologia

Zazwyczaj gdy pracujemy z plikami README, to mają one rozszerzenie .md, czyli według konwencji piszemy je w Markdownie. Markdown to coś, co pozwala nam niejako formatować tekst. Używanie go w README nie jest wymogiem, ale dość powszechnie przyjętym standardem, który ułatwia nam nieco życie i daje większe możliwości aniżeli zwykły plik tekstowy.

Jakie sekcje powinien zawierać dobry plik README?

Poniżej przedyskutujemy to, jakie sekcje, co opisujące, powinien zawierać dobry plik README.

Tytuł

README zaczynamy oczywiście od tytułu. By to zrobić, należy po prostu wpisać w linii tytuł a przed nim dodać #, co oznaczy daną linię jako nagłówek Markdown.

Opis projektu

Tutaj umieszczamy elementarne informacje o projekcie.

  1. Jaki to komponent systemu? Np. API, Worker, frontend, biblioteka.
  2. Za jakie funkcjonalności odpowiada? Np. Jest to API systemu generującego faktury.
  3. Jaki jest kontekst? Trochę dodatkowego kontekstu, tego nigdy za wiele. Np. Faktury te są potem wysyłane do klientów, (...). Używamy tutaj standardowego szablonu z książki wzornictwa firmy.
  4. Kim są stakeholderzy - kto jest odbiorą tego projektu?
  5. Jaki problem biznesowy rozwiązuje ten projekt?
  6. Kim są jego użytkownicy końcowi?

Podsumowanie powinno być napisane w języku domeny danego problemu. Co to znaczy? Otóż jego opis, opis funkcjonalności projektu powinien zawierać słownictwo z danej dziedziny w której działamy. Jeśli robimy projekt o traktorach, to posługujmy się terminami traktorzystów. Będąc między wronami, kracz jak one. Jest to preferowane podejście w porównaniu do posługiwania się czystym, suchym technicznym żargonem.

Stos technologiczny

W tej sekcji opisujemy najważniejsze technologie użyte, przy tworzeniu projektu. Zależności, używane aplikacje zewnętrzne, serwisy etc.

To pozwoli czytającemu na szybkie zapoznanie się z wyborami technologicznymi dokonanymi w projekcie, użytymi do rozwiązania danego problemu.

Technologie powinny być króciutko opisane, odpowiednie materiały zalinkowane, dla wygody czytającego.

Instrukcja tworzenia środowiska lokalnego

Tutaj umieszczamy kroki wykonać, aby lokalnie postawić środowisko. Dodatkowo to w tej sekcji umiejscawiamy instrukcje jak wykonać często używane operacje, jakich komend najczęściej się używa jak np. czyszczenie bazy danych, albo jej tworzenie, migracje etc. To tutaj ląduje też wiedza, która jest mocno specyficzna dla danego projektu np. jak rozwiązano problem lokalizacji, internacjonalizacji używając np. PhraseApp czy OneSky.

Zalecam by akurat tę sekcję opisać szczególnie dobrze, mając na wzgląd użytkoników mniej technicznych, który być może będą potrzebowali postawić środowisko lokalnie w celach testowych. Czasami są to nietechniczne osoby, testerzy, stakeholderzy, produkt ownerzy etc. Im też należy się możliwość posiadania środowiska lokalnego. Dodatkowo cały proces stawiania środowiska powinien być jak najbardziej zautomatyzowany.

Deployment

W kilku zdaniach, zwięźle i krótko, należy opisać jak aplikacja jest zdeployowana, w jakim środowisko żyje, gdzie należy szukać bardziej szczegółowego opisu architektury i tak dalej. Do tego kilka słów o CI/CD

Autorzy

Lista głównych osób w projekcie. Przydatne, gdy przeskakujemy na nowy projekt i szybko chcielibyśmy ustalić, kto trzyma kontekst i kogo najlepiej pytać o rzeczy, bo ma największą wiedzę co do projektu.

Podsumowanie

Plik README to ważna i integralna część systemu. Teraz wiesz, jak powinien wyglądać.